Wdrożenia

Nasi klienci to zarówno jednostki naukowo-badawcze jak również firmy komercyjne wdrażające innowacyjne rozwiązania analityczne w swoich systemach informatycznych. Poniżej przedstawiono przykładowe prace realizowane przez firmę RapidSoft lub osoby z nią współpracujące:

Miasto Świdnik

 • RapidSoft zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na opracowanie aplikacji, która uszczelni system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Artykuł w Rzeczpospolitej

Somar S.A.

 • Opracowanie aplikacji analitycznej monitorującej stan diagnostyczny urządzeń na podstawie analizy drgań
 • Opracowania aplikacji typu SCADA monitorujące sieć bezprzewodowych czujników drgań.
 • Modyfikacje i bieżące utrzymanie oprogramowania do monitorowania i oceny procesu spawania.
 • Rozbudowa aplikacji do sterowania napędami AUMA.
 • Rozbudowa oprogramowania do monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych (DemKop).
 • Analiza pracy silników przenośników ścianowych.
 • Analiza pracy kombajnu chodnikowego w celu identyfikacji parametrów diagnostycznych.
 • Analiza możliwości sterowania procesem urabiania węgla w celu zabezpieczenia przenośników taśmowych przed przeciążeniem.

Sevitel Sp. z o.o.

Nadzór, utrzymanie i rozwój oprogramowania do monitorowania zagrożeń sejsmicznych.

AIUT Sp. z o.o.

Współudział w opracowaniu metody średnioterminowej identyfikacji wycieków ze zbiorników paliwowych.

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

Opracowanie założeń komponentu raportującego dla platformy wymiany dokumentacji w systemach monitorowania.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

 • Projekt i współudział w realizacji aplikacji do analizy danych i nadzoru dyspozytorskiego nad zagrożeniami naturalnymi (predykcja stężenia metanu w wyrobisku górniczym).
 • Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego tworzenia i zastosowania systemów rozmytych w ocenie efektywności energetycznej budynków.

Główny Instytut Górnictwa

 • Projekt i wykonanie oprogramowania do oceny stanu zagrożenia tąpaniami metodą rozeznania górniczego i wierceń małośrednicowych.
 • Projekt i wykonanie oprogramowania do oceny zagrożenia tąpaniami metodą kompleksową.

Komus Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie systemu informatycznego umożliwiającego wizualizację, raportowanie i analizę danych gromadzonych przez system monitorowania pracy obudowy zmechanizowanej.

Kom-stal Sp. z o.o.

 • Rozbudowa systemu wizualizacji i oceny stanu złącz przenośników taśmowych.
 • Projekt algorytmu i systemu informatycznego oceniającego stan złącz przenośników taśmowych.

ICD AG

 • Budowa modelu klasyfikacyjnego i predykcyjnego stanowiącego wytyczne dla poprawy procesu produkcji szkła.
 • Optymalizacja bazy danych gromadzącej dane z systemów monitorowania i produkcji.